About the Book | Over het boekThe book Estrildid Finches of the World was written over a period of 9 years and is intended for a wide audience, not only bird lovers and bird watchers, but also ornithologists and other scientists. Estrildid finches are among the most fascinating bird families of the Old World with surprising and special characteristics. The family of Estrildidae comprises 34 genera with 145 species and 239 subspecies, each having its own quirks!

All 145 species and their subspecies are described in detail and the unique distribution maps present the spread of all subspecies in different colours. The descriptions of the species are supported by beautiful photographs of the birds in their natural habitats.

These photos represent the work of close to 300 photographers from 40 countries around the world, whose achievements were vitally important to this huge project. Not only did they afford the author permission to use their photos, but they also provided valuable information on the species directly through their first-hand field experience. In fact, some species have never been illustrated photographically before. In addition, the author was very fortunate in that several renowned universities, such as Cambridge and Yale, were extremely helpful.

The reader will also be treated to photos of nestlings at different stages of their development, which were taken by bird breeders so as not to unnecessarily disturb the breeding birds in their natural habitats. The book depicts the largest number of mouth markings ever published, with 111 species being illustrated. Original photos show nestling mimicry of estrildid finches and their parasitic whydahs and indigobirds, making this a fascinating resource for evolutionary biologists.

G.J. Huisman

Highlights

 • The largest collection of estrildid finch mouth markings worldwide containing 111 unique photos, many never published before.
 • First book with all 145 species, described and showcased in photos taken in the wild.
 • Close to 300 participating photographers from 40 countries around the world.
 • Distribution maps of all species and subspecies.
 • First book with photos of the Alpine Mannikin Lonchura monticola.
 • Complete listing of parasitic whydahs and indigobirds vs. hosting estrildid finches.
 • Description and photos of a new estrildid finch species.

Reviews

Nigel Collar of BirdLife International, Gabriel Jamie and Claire Spottiswoode of Cambridge University and University of Cape Town, wrote the comprehensive foreword to the book, as quoted:

“One of the pleasures of paging through this fantastic volume is to see the full force of this avian diversity on show.”
“Less obvious to most field observers, however, but beautifully showcased in this book, is the astonishing diversity in estrildid nestlings.”
“This magnificent book provides an authoritative summary of the state of our knowledge, on which we hope the author, his many colleagues and contributing new estrildid fans inspired by this book, will continue to build.”

Kristof Zyskowski of Yale University, Peabody Museum of Natural History:

“I just wanted to say that I am very impressed with your book project and I am honoured to have my photos included. I think the book will be a fantastic resource with all the photos you managed to gather, especially those of nestling mouth markings. I also love the distribution maps showing subspecies ranges.”

Technical Specifications

 • A4 format.
 • 396 pages, printed on high quality paper.
 • Bound with a protective laminated hard cover.
 • 1,052 photographs of nearly 300 photographers from 40 countries.
 • 146 distribution maps showcasing the species and subspecies.

The book can be ordered via the webshop.

 • Standard price: €69.95
 • Publication and shipping date: October 1, 2021.


Het boek Prachtvinken van de wereld is over een periode van 9 jaar geschreven voor een breed publiek: Voor vogelliefhebbers en vogelaars die graag meer willen weten over deze populaire vogelfamilie, maar ook voor ornithologen en andere wetenschappers. Prachtvinken behoren tot de meest fascinerende vogelfamilies van de Oude Wereld met verrassende en speciale eigenschappen. De prachtvinkenfamilie Estrildidae bestaat uit 34 geslachten met 145 soorten onderverdeeld in 239 ondersoorten. Ieder met zijn eigen eigenaardigheden!

Het boek bestaat uit 396 pagina’s, gelamineerde hardcover, ingebonden en gedrukt op stevig A4-formaat papier. In het boek worden alle 145 soorten en al hun ondersoorten uitvoerig belicht en op de unieke verspreidingskaarten ziet u per soort de verspreiding van de ondersoorten duidelijk gevisualiseerd in verschillende kleuren. De soortbeschrijvingen worden ondersteund met prachtige foto’s van de desbetreffende soorten in hun natuurlijke habitat.

Deze foto’s zijn gemaakt door bijna 300 fotografen uit 40 landen van over de hele wereld welke heel erg belangrijk waren voor de totstandkoming van dit reusachtige project. Zij gaven de auteur niet alleen toestemming om hun foto’s te gebruiken, maar voorzagen de auteur ook van zeer kostbare informatie uit eerste hand over de soorten direct via hun ervaringen uit het veld. Daarnaast had de auteur het geluk dat verschillende gerenommeerde universiteiten, zoals Cambridge en Yale, zeer behulpzaam waren.

Aanvullend wordt u getrakteerd op foto’s van nestjongen in verschillende stadia van hun ontwikkeling gemaakt bij vogelkwekers om de prachtvinken niet onnodig te storen in hun natuurlijke habitat. Het boek toont het grootste aantal bektekeningen ooit gepubliceerd, met 111 soorten met foto’s geïllustreerd. Originele foto’s tonen de fascinerende mimicry tussen nestjongen van prachtvinken en nestjongen van parasitaire wida’s en staalvinken, waardoor dit een fascinerende bron is voor evolutiebiologen.

G.J. Huisman

Highlights

 • Wereldwijd de grootste verzameling bektekeningen van prachtvinken met 111 unieke foto’s
 • Eerste boek met alle 145 soorten beschreven en getoond op in het wild gemaakte foto’s
 • Bijna 300 deelnemende fotografen uit 40 landen van over de hele wereld
 • Verspreidingskaarten met de verschillende ondersoorten gevisualiseerd in kleur
 • Eerste boek met foto’s van de bergrietvink Lonchura monticola
 • Unieke foto’s die de mimicry van prachtvinken en parasiterende wida’s en staalvinken toont
 • Compleet schema van parasiterende wida’s en staalvinken versus prachtvinken als waardvogels
 • Beschrijving en foto’s van een nieuwe prachtvinkensoort

Recensies

Nigel Collar van BirdLife International, Gabriel Jamie en Claire Spottiswoode van Cambridge University en University of Cape Town schreven het uitgebreide voorwoord in het boek.
Hieronder enkele quotes:

“Het is het een genot door het boek te bladeren en de volledige verscheidenheid van deze bijzondere familie in al haar facetten te mogen aanschouwen”.
“De nestjongen en bektekeningen zijn prachtig tentoongesteld in dit boek”.
“Dit geweldige boek geeft een toonaangevende samenvatting van onze huidige kennis, waarop we hopen dat de auteur, zijn vele bijdragende collega’s en nieuwe prachtvinkenfans geïnspireerd door dit boek, zullen blijven voortbouwen”.

Kristof Zyskowski van Yale University, Peabody Museum of Natural History:

“Ik wilde alleen maar zeggen dat ik erg onder de indruk ben van je boekproject en ik voel me vereerd dat mijn foto’s in het boek zijn opgenomen. Ik denk dat het boek een fantastische bron zal zijn met alle foto’s die je hebt verzameld, vooral die van bektekeningen. Ik ben ook dol op de verspreidingskaarten met de onderverdeling per ondersoort”.

Technische specificaties

 • A4 formaat.
 • 396 pagina’s gedrukt op een hoge kwaliteit papier.
 • Gebonden gelamineerde hardcover.
 • 1052 foto’s van bijna 300 fotografen uit meer dan 40 landen.
 • 146 kaarten welke gedetailleerd de verspreidingsgebieden weergeven van de soorten en ondersoorten.

Het boek kan besteld worden via de webshop.

 • €69,95 per stuk
 • Publicatie- en verzenddatum: 1 oktober 2021.
Translate »